logo
bip
 • Strona główna
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o konkursie na najem dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku trybuny miejskiej przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.

Ogłoszenie o konkursie na najem dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku trybuny miejskiej przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.

Ogłoszenie o konkursie

na najem dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku trybuny miejskiej przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.

            Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert na najem dwóch lokali użytkowych, o łącznej  pow. 268 m 2, znajdujących się w budynku trybuny miejskiej przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.

Oferty na najem lokali użytkowych o pow. 268 m 2 przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach można składać w budynku pływalni do dnia 01.10.2014r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 10 2014r. o godz.12.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.

Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w regulaminie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego z dnia 16 09 2014r. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach oraz na stronie internetowej Miejskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.  www.mcszabki.pl

Oferta:

 • Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie i opisana w następujący sposób: dane o podmiocie składającym ofertę, z dopiskiem: „Konkurs na wynajem lokalu”.

Opis i położenie lokali:

1) lokal nr 1:

 • lokal o pow. 233 m2 znajduje się na parterze budynku trybuny miejskiej oddanej do użytku w 2012r.;
 • składa się z sali konsumpcyjnej, zaplecza, magazynu, toalet, pomieszczeń pomocniczych oraz szatni – szczegółowy rozkład pomieszczeń przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 • posiada stan tzw. „developerski” – do zagospodarowania przez Najemcę;

2) lokal nr 2:

 • lokal o pow. 35 m2 znajduje się na I piętrze budynku trybuny miejskiej;
 • składa się z pomieszczenia usługowo-handlowego, toalet oraz korytarza – szczegółowy rozkład pomieszczeń przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 • lokal gotowy do użytkowania;

Dodatkowo:

 • lokale wyposażone są w instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą;
 • lokale wolne od praw i roszczeń osób trzecich, hipotek oraz innych praw rzeczowych;
 • budynek trybuny miejskiej, w której znajdują się przedmiotowe lokale stanowi miejsce, w którym odbywają się różnego typu zajęcia sportowe oraz kulturalne. Sąsiaduje on z basenem miejskim, który został otwarty w połowie lutego 2014;
 • brak porównywalnych punktów gastronomicznych w najbliższej okolicy;
 • niewielka odległość do drogi wojewódzkiej nr 634 stanowiącej połączenie komunikacyjne dla mieszkańców Powiatu Wołomińskiego z Warszawą.
 • W godzinach pracy obiektu, poza godzinami 7.00 – 18.00 dopuszcza się podawanie i spożywanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% zgodnie z uchwałą nr LII/467/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014r.

Osoby chcące zobaczyć lokal oraz zapoznać się z jego stanem technicznym proszone są o kontakt z panem Jackiem Romańczukiem – dyr MOSiR pod numerem telefonu: 790 013 122

logo

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.
Juliusza Słowackiego 23, 05-091 Ząbki
www.bip.gov.pl

Skip to content