Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

Prezes Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o. ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w krytej pływalni w Ząbkach na ustawienie automatów vendingowych.- ZAKOŃCZONY

Prezes Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o. ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w krytej pływalni w Ząbkach na ustawienie automatów vendingowych. - ZAKOŃCZONY

Przedmiotem postępowania jest wynajęcie powierzchni na parterze w budynku krytej pływalni MCS Ząbki pod ustawienie automatów samosprzedających do napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek.

Wynajmujący przewiduje ustawienie 2 szt. automatów, które powinny zabezpieczać potrzeby klientów pływalni. Wynajmujący wybierze jednego lub dwóch najemców, którym udostępni powierzchnię pod automat/automaty, wskaże miejsca ich usytuowania oraz zapewni dostęp do energii elektrycznej.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi – 400 zł netto

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie weryfikacji ofert i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Oferty można składać do dnia 01.04.2014 do godz. 16.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2014 o godz. 12.00

Powierzchnię będącą przedmiotem konkursu można oglądać w od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 – 17.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 785 - 490 - 400 lub 785 – 630 – 200, lub w sprawach techn. 785 - 460 - 300

 

Załączniki: 
1. Pisemny konkurs ofert na automaty vendingowe, regulamin konkursu.
2. Wzór umowy najmu powierzchni pod automaty vendingowe.