Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

.

 

MCS

Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach

 

Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg na wynajem powierzchni w krytej pływalni w Ząbkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.  -ZAKOŃCZONY

Przedmiotem przetargu jest najem lokali :

Powierzchnia Lokalu na parterze łącznie około 47,4 m2, w tym składowe Lokalu:

 

- bar o powierzchni 35,88 m2,

- kuchnia o powierzchni 6,3 m2,

- przedsionek nr 1 o powierzchni 2,48 m2,

- przedsionek nr 2 o powierzchni 1,43 m2,

- pomieszczenie sanitarne o powierzchni 1,3 m2

 

Powierzchnia Lokalu na piętrze łącznie około 40,1 m2 w tym składowe Lokalu:

- bar o powierzchni 30,08 m2,

- kuchnia o powierzchni 5,35 m2,

- przedsionek nr 1 o powierzchni 1,36 m2,

- przedsionek nr 2 o powierzchni 2,31 m2,

- pomieszczenie sanitarne o powierzchni 1 m2.

 

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi – 65zł netto

Przetarg zostanie przeprowadzony w formie wyboru ofert i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Oferty można składać do dnia 31.03.2014 do godz. 16.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04 .2014 o godz. 12.00

Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać w od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 785 - 490 - 400 lub 785 – 630 – 200, lub w sprawach techn. 785 - 460 - 300

 

 

Przetarg jest prowadzony na podst. Art. 70. 1 K.C. i następny.

 

 

załaczniki: 
1. Ogłoszenie o przetargu na lokale gastronomiczne, regulamin przetargu. 
2. Wzór umowy najmu Lokali. 
3. Rzuty Lokali.