Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

Prezes Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o. ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w krytej pływalni w Ząbkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - Sklepu z artykułami sportowo - rekreacyjno - pływackimi.

ZAKOŃCZONY - Prezes Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o. ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w krytej pływalni w Ząbkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

Powierzchnia lokalu  na parterze wynosi około 8 m2.

 

Wynajmujący przewiduje, że najemca we własnym zakresie zaaranżuje ścianę boczną oddzielającą sklep od szatni MCS oraz witrynę wraz z wejściem do sklepu  w sposób pasujący do wnętrza obiektu krytej pływalni w Ząbkach.

Wynajmujący przewiduje, że w sklepie prowadzona będzie działalność handlowa ograniczająca się wyłącznie do asortymentu sportowo – rekreacyjno – pływackiego.

Cena wywoławcza za 1 mpowierzchni użytkowej wynosi – 50 zł netto.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie weryfikacji ofert i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Oferty można składać do dnia 03. 04. 2014 roku do godz. 16.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07. 04. 2014 roku o godz. 12.00

Lokal będący przedmiotem konkursu można oglądać w od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 17.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 785 - 490 - 400 lub 785 – 630 – 200, lub w sprawach techn. 785 - 460 - 300

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu
2. Wzór umowy najmu
3. Rzut parteru z zaznaczonym obrysem lokalu.