Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

.

 

MCS

Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach

Rozstrzygnięcie przetargu na lokale gastronomiczne

Z protokołu przebiegu pracy komisji przetargowej - /.../ Otrzymując największą liczbę punktów /łącznie 270 od trzech uczestników komisji/ przetarg na lokale gastronomiczne wygrała oferta złożona przez

firmę: "FANTAZJA SMAKU" z siedzibą w Ząbkach, ul. Hallera 26.

 W związku z podobną wysokością proponowanych przez oferentów stawek czynszowych, o wyborze zwycięzcy, zadecydowała zaprezentowana przez firmę "Fantazja Smaku" koncepcja projektu prowadzonej działalności.

 W skład komisji przetargowej weszli:

1. Kierownik Pływalni - Pani Anna Osiak, 2. Kierownik Techniczny Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach - Pan Lech Godlewski, 3. Prezes Zarządu Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach - Pan Mariusz Ryciak