Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

.

 

MCS

Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach

Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach przeprowadza konkurs na wynajem automatów samosprzedających

 

Prezes Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o. ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w krytej pływalni w Ząbkach na ustawienie automatu samosprzedającego zabawki w kapsułkach.

Przedmiotem postępowania jest wynajęcie powierzchni na parterze w budynku krytej pływalni MCS Ząbki pod ustawienie automatu samosprzedającego zabawki w kapsułkach.

Wynajmujący przewiduje ustawienie 1 stojaka z podwójną półką do montażu do 5 sztuk automatów samosprzedających zabawki w kapsułkach.  Wynajmujący wybierze jednego najemcę, któremu udostępni powierzchnię pod automat oraz wskaże miejsca do usytuowania.

Cena wywoławcza za 1 m2  powierzchni użytkowej wynosi –     300  zł netto

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie weryfikacji ofert i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Oferty można składać do dnia 03 03 2015r. do godz. 12.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2015r. o godz. 12.00

Powierzchnię będącą przedmiotem konkursu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 17.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 785 – 490 – 400.

 

Regulamin konkursu.pdf

wzór umowy.pdf