.

 

MCS

Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach

BIP

Witamy w Biuletynie Informacji Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach. Został on stworzony w celu powszechnego dostępu do informacji publicznej w postaci elektronicznej. Podstawowe informacje zawarte są w ramach BIP. 
Zgodnie z art. 10 Ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek. Aby otrzymać informację, która nie jest dostępna obecnie w obrębie BIP lub w.w. stron internetowych należy wypełnić WNIOSEK, a następnie przesłać go na adres:
 
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 21
05-091 Ząbki